لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
چطوری رو اعصاب آقایون باشیم...!!!؟؟؟🤔🤔😜

رقصیدن جلو تلویزیون💃💃😂
(مخصوصا وقتی فوتبال داره میبینه)😂😂

وقتی با ذوق جک میگه بهش نخندی ....😐
وقتی از ماشین پیاده میشی درو باز بزاری😂
از خواب بیدارش کنی و بهش بگی خواب بودی.!؟😂
وقتی تو دسشویی بود تند تند در بزنی...!(این عالیه)👍👍👍😝😂

دوصفحه اس ام اس با «هوم» جواب بدی😂
این مورد آخر کشته هم داده 😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Join👇
@qazvin_abad
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۷ : ۲۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 74۱۳۹۷/۴/۳ ۱۷ : ۲۶ | 74