لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
https://t.me/MPishgamaneEdalat/967 چگونه از جعلی‌نبودن یک سند رسمی اطمینان حاصل کنیم؟

۱. ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی ssaa.ir

۲. انتخاب گزینه «تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی» از قسمت «خدمات الکترونیکی»

۳. وارد کردن شناسه سند و رمز تصدیق (مندرج در بالای برگه سند) و جستجو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲ : ۴۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 101۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲ : ۴۴ | 101