لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
📌 #بدانیم

🌀 بخش عمده درآمد غول‌های تکنولوژی دنیا از کجا می‌آید؟
📣 @iAppleID
🤖 @iAppleIDBot
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۲۰ : ۴۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 100۱۳۹۷/۴/۳ ۲۰ : ۴۶ | 100