لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
نیت فرج حجت بن الحسن
حفظ ونشر مداحی های کربلایی وحیدبرجی

https://t.me/yaali110_69_201
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۳ ۰۴ : ۴۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 586۱۳۹۷/۴/۱۳ ۰۴ : ۴۹ | 586