لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#انسان_باشیم ❤
پیرمرد و پسر بچه و دختربچه نداره.
لطفا لطفا تو گرما تابستون هرکس که برگه های تبلیغاتی پخش میکنه از دستش بگیرید تا زودتر دستش خالی شه. .
.
#انسانیت #دوستی #عشق #معرفت #دختر #پسر #پیرمرد #کمک #خدا #خدایاشکرت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۲۳ : ۱۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 104۱۳۹۷/۴/۲ ۲۳ : ۱۹ | 104