لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
ba in face kirit ax ngir ba on abrohat 😂ridi be hamechit ba on damaq amalit taze fekonam moshkel damaq dari ke dahanet baze vas nafas keshida😂masalan chador saresh berizi lash😂😂😂😂😂😂😂
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۳ ۱۷ : ۳۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 149۱۳۹۷/۴/۱۳ ۱۷ : ۳۷ | 149