لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تعدادی از کسبه بازار #چارسو و #علاالدین امروز در اعتراض به نوسانات و افزایش نرخ ارز، دست به اعتراض و اعتصاب زدند

@Apple_Shopper |  مرجع تخصصى محصولات اپل
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۹ : ۳۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 111۱۳۹۷/۴/۳ ۱۹ : ۳۳ | 111