لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
📌📌گزارش تصویری+حضور مقامات لشکری و کشوری در چهلمین روز درگذشت حجت الاسلام حسنی
http://azarbayjanebidar.com/گزارش-تصویریحضور-مقامات-لشکری-و-کشوری/
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۸ ۱۷ : ۵۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 113۱۳۹۷/۴/۸ ۱۷ : ۵۹ | 113