لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
آمدی اما که دیگر دیر بود
از تو دل کندن مرا تقدیر بود

جاده در مه از نفس افتاده بود
ماه پایش در حصار قیر بود

ذهن من هنگام رفتن در سفر
با دو چشم ابری ات دلگیر بود

با زبان گرم میگفتی بمان
پای تصمیم دلم زنجیر بود

من ز روی سادگی عاشق شدم
تازه فهمیدم مرا "تقصیر" بود

#ابراهیم_جفره
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۱۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 108۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۱۸ | 108