لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
افکار منفی و اضطراب ها مانند پرندگانی هستند که بالای سرت پرواز می کنند

نمی توانی جلوی پرواز آنها را بگیری

اما می توانی از نشستن آنها روی سرت و آشیانه کردنشان جلوگیری کنی

🆔: @Successwe ✌️
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۶ : ۵۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 119۱۳۹۷/۴/۲ ۱۶ : ۵۰ | 119