لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
يه #ظهر گرم و زيباى تابستونى ، #ليموترش هاى دزفول😋
.
.
.
.
.
.
📸عكس از :#محمد_زارعى
.
.
.
.
.
#دزفول_خوزستان_ایران #دزفولیا #دزفولیها #دزفول #dezful #dezfull #dezful_khuzestan_iran #dezful_khuzestan_iran #dezful_city #نه_به_انتقال_آب_خوزستان #نه_به_انتقال_آب_کارون #نه_به_انتقال_آب_دز
‏‌‌‌‎#محیط_زیست ‎#حامیان_محیط_زیست
#من_نسبت_به_شهرم_بی_تفاوت_نیستم ‌‌‌‌‏#Dezful
‌‌‌‌‏#dezfull #سد #سددز #سد_دز #دز #درياچه #چال_کندی
#چالکندی_دزفول #پل_ساسانی #پل_قدیم #پل_قدیم_دزفول
.
‏#dezfullnews
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۸ ۱۸ : ۰۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 37۱۳۹۷/۴/۸ ۱۸ : ۰۳ | 37