لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
کمال چهره لبی بگشایی لب و رخ که باغ و گلستانم آرزوست در مسیر اوییم آزرمست بنمای رخ از نقاب آزرینم آزرفر آزرفر
#ستراپک
این شعر ریز که مدح آتش را کرده چیست؟ که در محصولاتت چاپ میکنی
آزرمست و آزرفر چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۹ : ۰۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 15397۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۹ : ۰۴ | 15397