لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
شرکت کننده شماره: 20
#
فروارد کن تا برنده شی😻❤️
نفر اول : ۳۰۰۰۰ تومان + اکانت مجازی+ ادمینی چنل
نفر دوم : ۲۰۰۰۰ تومان + اکانت مجازی + ادمینی چنل
نفر سوم : اکانت مجازی+ ادمینی چنل @sozhe_tlg
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۶ ۱۶ : ۳۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 162۱۳۹۷/۴/۶ ۱۶ : ۳۳ | 162