لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تست اصل یا تقلبی بودن گوشی ☝️🏻

#ترفند
وارد سایت زیر شوید
www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr
شماره سریال (کد IMEI) گوشیتان را وارد، روی analyse کلیک کنید و منتظر پاسخ بمانید
@ANHACKE
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۱۴ : ۱۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 70۱۳۹۷/۴/۱۱ ۱۴ : ۱۰ | 70