لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
اگر بدانید
مردم هزاران بار بیشتر به
یک سردرد معمولی خود
اهمیت می‌دهند
تا به خبر مرگ من و شما ... دیگر نگران نخواهید شد
که درباره‌ی شما چه فکری می‌کنند !
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۴ : ۱۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 85۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۴ : ۱۰ | 85