لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
🔸 بعداز رابطه برای پاک کردن ناحیه تناسلی فقط از دستمال کاغذی بی رنگ و غیرمعطر استفاده کنید.

👈🏻استفاده از پارچه،دستمال های معطر یا رنگی میتواند براحتی باعث عفونت دراین ناحیه شود!


@life_llove💯
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۱۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 91۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۱۹ | 91