لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
ـــــــــــــــــــــــدلتنگی عاشقانہــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــچالش زمان در هفت خوان زمین ، هر دورانی در طول حیات به عشقی مرتبط با سن نیازمند است ـــــــــــــــــــــــــــ
وقتی میبینم نزدیکترین آدم، دورترین است بمن .... مردنم میگیرد.
براى خودتان يكـ قلب بیابید، که خودتان باشد. تا ابد بماند،
يكـ نفر كه حالتان، جانتان و حتی میراثتان، بد و خوبتان را، همه را با هم بخواهد، یکنفر که، بخاطرخواسته ها و حساسیتهایت، دیگران را پس بزند نه بخاطر دیگران تو را !! به همه چیز و همه کس ترجیجت دهد. یکنفر که همه دوستت دارمهایش ، عزیزمهایش و اوقات عاشقانه اش اعم از کلامی ، نوشتاری ، زمانی و... برای تو باشد، ارمغان یک لحظه یادش،برایت دنیا دنیا آرامش باشد.امنیت روانی اعتمادت را تامین کند.
يكـ نفر باشد كه شما را از
چشم هايتان از ضربان قلبتان بشناسد .. صادقانه دنیایت باشد، دنیایش باشی.کمدی و تراژدی در روابطتان را درک کند، یکنفر که وقتی همه دنیا علیهت بسیج شدند،بدانی یکی یکجایی هست که دوستت دارد بگوید با بقیه فرق داری. تو میتوانی منم هستم با هم به عشق هم موفق به شکستشان میشویم و خلاصه ممنوع کند برایت غمباری چشمانت و دلتنگی روزانه ات را. "یاشےن"
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۸ ۱۶ : ۰۱ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 79۱۳۹۷/۴/۸ ۱۶ : ۰۱ | 79