لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
دوستان جوشکاره کاربلد و خوب هر کسی خاست خبر بده اینم نمونه کارشون هست ببینید لطفا

http://T.me/bebinbemon
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۶ ۱۵ : ۳۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 133۱۳۹۸/۲/۲۶ ۱۵ : ۳۷ | 133