لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
وقتی امکان نوسازی تاکسی ها وجود ندارد ، چرا بخشنامه عدم تردد خودروهای فرسوده را صادر می کنند !
.
تاکسی امن حامی صنف اتومبیل کرایه و رانندگان تاکسی
‌به ما بپیوندید
👇👇👇👇
@TAXIAMN
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۸ ۱۵ : ۵۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 2670۱۳۹۷/۶/۸ ۱۵ : ۵۸ | 2670