لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#آمار_جام_جهانی_2018
14 گل در 3 بازی امروز

@varzesh3
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۴ ۰۰ : ۵۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 88۱۳۹۷/۴/۴ ۰۰ : ۵۶ | 88