لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
فروش ویژه مينی کولر روميزی USB
خنک کردن با استفاده از محفظه مخصوص آب
کارکرد با USB یا باطری
فقط 99 هزار تومان
لینک خرید👇
http://msor.ir/kqkK
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۵ ۱۴ : ۵۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 143۱۳۹۸/۵/۵ ۱۴ : ۵۷ | 143