لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#دوست
داشتن دوست خوب، نعمتی ارزشمند است که گاهی کلمات قدرت وصفش را ندارند، خداوند را شاکرم روزیکه توانستم با دوست و برادر گرامیم، دکتر محمدرضا موسوی عزیز همگام و هم کلام شوم، با صراحت میگویم کمتر کسی در این زمانه به پای پاک دلی و دریادلی ایشان میرسد، با اینکه در یک شهر و دانشگاه نیستیم، ولی محبت و صمیمت ما هیچ وقت کمرنگ نشده و انشالله نخواهد شد، هیچ گاه فراموش نمیکنم، ایشان چه روزهای سختی کنار بنده بوده و یاریم کرده تا آن روزها را با موفقیت پشت سر بگذارم.
ایشان چهره ای مطرح در جامعه ی علمی کشور بوده و هم در اخلاق و هم در پژوهش و علم، فردی نمونه میباشد، از #فعالیتهای ایشان میتوان به ۱. مدیریت پژوهش مرکز آموزش عالی سیاست گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲. مدرس دانشگاه اکثر دانشگاه های سطح تهران، ۳. مدیر مسول بیش از ۴ مجله علوم سیاسی، ۵. دبیر علمی و اجرایی تعداد کثیری از همایش های ملی ۶. نگارش بیش از ۴۵ مقاله ۷. تالیف بیش از ۱۲ کتاب و .... صدها فعالیت دیگر اشاره کرد، ایشان به وفور در شبکه های ملی و استانی بعنوان جوان نمونه حضور یافته است.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۰۵ : ۳۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 150۱۳۹۷/۴/۹ ۰۵ : ۳۰ | 150