لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
این کانال مخصوص دلشکسته هاست😢
👇👇
.
.
.blue_wheel_021@
.
.
🥀روز کاشتم فکر نمیکردم جاش کاکتوس دراد🌵
.
.
.اونی که بیشتر از همه دوسش داشتم بیشتر بهم خیانت کرد🖤

.
.
.
blue_wheel_021@
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۲۰ : ۲۱ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 516۱۳۹۸/۵/۲۲ ۲۰ : ۲۱ | 516