لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
🔹 تلگرام ایکس جدید برای اندروید(9 تیر)

⭐️ هماهنگ با نسخه 4.8.10 تلگرام

👉📱 @Android_Apps97

دانلود مستقیم👇👇👇
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۳ : ۵۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 126۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۳ : ۵۲ | 126