لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
نوشته: شاید دلار باز 900 تومن بشه اما من دیگه هیچوقت 20 سالم نمیشه

باید بگم داداش تو ممکنه دوباره 20 سالت شه ولی دلار هیچ وقت 900 تومن نمی شه

@arashmidoos
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۶ : ۵۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 127۱۳۹۷/۴/۵ ۱۶ : ۵۳ | 127