لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
با ما کدگذاری داده‌های کیفی را حرفه‌ای بیاموزید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#پکیج_آموزشی #دوره_آموزشی #دوره_مجازی #آموزش_کدگذاری
#maxqda
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱ ۱۷ : ۳۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 173۱۳۹۸/۲/۱ ۱۷ : ۳۴ | 173