لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
گذشت زمان کسی رو عوض نمیکنه فقط بهت یاد میده که آدم ها همیشه اونیکه تو فکر میکنی نیستن.
#nerocappedamr
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۹ : ۵۱ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 129۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۹ : ۵۱ | 129