لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
Yas & Moer
" Band Naaf Ta Khatte Saaf "
New Music Video
#Rap
#Yas
#Moer
@Rap_Yaser
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۳ : ۳۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 178۱۳۹۷/۴/۳ ۱۳ : ۳۷ | 178