لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
شايد ستاره هاي دنباله دار سيگارايي بودن كه فرشته ها قبل اينكه خدا مچشونو بگيره دور مي انداختن !
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۱ : ۳۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 47۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۱ : ۳۷ | 47