لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
یاد یاران قدیم نرود از دل تنگ
چون هوای چمن از یاد اسیران قفس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۳ ۰۹ : ۳۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 80۱۳۹۷/۴/۱۳ ۰۹ : ۳۴ | 80