لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
برای مشاوره در زمینه مهاجرت به کانال ما بپیوندید
👇👇👇

https://t.me/amplaw
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۰۰ : ۲۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 36۱۳۹۷/۴/۱۲ ۰۰ : ۲۴ | 36