لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
📸وینیکی جوانی
💥ئه ندامانی نارین موزیک
🎤 خالد نارین
🎤 علی شهابی
🎹 هیمن جاسم
🥁 وریا فرجی
🎺علی رشیدپور

💒تالار هزارویک شب 97/4/7

به کانال رسمے نارین موزیک بپیوندید👇🏻
💠 @Narinmusicsaqez
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۸ ۱۴ : ۲۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 91۱۳۹۷/۴/۸ ۱۴ : ۲۹ | 91