لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
یه گوشه دنج بهتر از بودن وسط یه چهارراه شلوغه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۴ : ۱۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 47۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۴ : ۱۲ | 47