لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
اگر این پَنجره در سینه یِ دیوار نبود
و کنارَم ، قَلم و کاغذ و خودکار نبود

چه بلا هایِ عجیبی به سرم می آمد
فرض کن داخلِ زِندانی و سیگار نبود

آمد و...شُد همه یِ دار و ندارم هر چَند
بودن و رَفتن او دَست من اِنگار نبود

باز هَم ، باد بَهاری ، همه جا ، میپیچَد
گُلِ سَر کاش به مو یِ تو گرفتار نبود

نکنَد دستِ کسی دستِ تو را لَمس کنَد
کاش این دِلهُره اینقَدر ، دِل آزار نبود

رَفتی و بَعدِ تو در شهر جِنایَت ها شُد
خَنده ای رویِ لَبَم ، بَعدِ تو در کار نَبود

اگر این پَنجره در سینه یِ دیوار نبود
غَزَلی وَصل به مو های تو این بار نبود

 #سعید_شیروانی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۷ ۱۳ : ۱۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 81۱۳۹۷/۴/۷ ۱۳ : ۱۰ | 81