لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
♨️ مقایسه قیمت موبایل های پرطرفدار در بازار(ستون اول) با قیمت واقعی آنها بدون سود(ستون آخر)

📱 @coffee_tek 📡
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۰۸ : ۳۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 51۱۳۹۷/۴/۹ ۰۸ : ۳۲ | 51