لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
😂تو آبرومو ازم گرفتی😂
#⃣TWD #Fun
🆔 @twd_irann
🤖 @twdirann_bot
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۴ : ۰۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 119۱۳۹۷/۴/۲ ۱۴ : ۰۶ | 119