لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
با لطفا و عنایت پروردگار متعال و با توجه به همگام بودن مرکز تخصصی هیرکان ترجمه با آخرین فناوری های موجود در صنعت زبان دنیا ، با افتخار و با تائید کارشناسان مربوطه ، به اتحادیه جهانی سازی و بومی سازی (GALA) ملحق شدیم. این اتحادیه که گسترده ترین اتحادیه صنعت زبان و ترجمه جهان به شمار می آید، از تامین کنندگان خدمات زبانی، مشتریان، دانشگاه ها و کلیه ذینفعان صنعت زبان جهان تشکیل شده است.
مشاهده صفحه عضویت شبکه مرکز تخصصی هیرکان ترجمه در اتحادیه جهانی GALA :
https://goo.gl/rQYpvs
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۶ : ۰۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 104۱۳۹۷/۴/۵ ۱۶ : ۰۶ | 104