لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
Exclusive Song: Erfan
🎵 "Dejagah (Ft Gdaal & Paya)"
#Erfan #Gdaal #Paya🆔 @NewAhangFM
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۲۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 201۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۲۶ | 201