لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
👈امواج ناشی از وایفای پتانسیل سرطان زایی دارند
کسانی که وایفای آنها24ساعته روشن است فرزندانشان در معرض خطرعقیم شدن هستند

امواج وایفای سبب :
👈سردرد
👈خستگی
👈و اختلال خواب میشود

🆔 @salamat_new20
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۴۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 118۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۴۵ | 118