لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
🔍بلک بری Key2 با نمایشگر کم حاشیه و کیبورد فیزیکی بزرگتر معرفی شد

#خبر_تکنولوژی
✅#بروزباشیم
#آکادمی_من
🆔@AcademyMan_ir
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۳ : ۲۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 141۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۳ : ۲۲ | 141