لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
الان حرف زدن خیلی آسوون شده

مثلا مولوی قبلا میخواسته به یکی بگه چرت نگو
میگفته
" این چه ژاژ است و فشار ، پنبه ای اندر دهان خود فشار"
اما الان ما خیلی راحت میگیم " کُـص نگو مؤمن"

@twiiter_tect
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۳۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 120۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۳۶ | 120