لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
نامردی رو خوب دیدم
اما هنوز تو وجود خستم نیست
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۰۴ : ۰۱ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 43۱۳۹۷/۴/۱۰ ۰۴ : ۰۱ | 43