لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
💥💥دوستانی که در خصوص سوالات "جدول" Table Completion در لیسنینگ ایلتس سوال پرسیده بودند این ویدیو کوتاه رو مشاهده کنند.

#Listening_IELTS

Join ➣ @BestIELTS ☜
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۰۱ : ۰۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 83۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۰۱ : ۰۲ | 83