لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
علی شارلاتان و دردایع لاعلاجش

🦋پایداریم🦋

💫 @Channel_ethadi_old 💫
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲۰ : ۳۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 145۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲۰ : ۳۸ | 145