لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
بی تو
#دلم
پرانتزی خالیست! 😞..
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۳ : ۲۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 109۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۳ : ۲۴ | 109