لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
دنیای این روزای من

دنیای این روزای من هم‌قد تن‌پوشم شده 
انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده
دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده 
تنها مدارا می‌کنیم، دنیا عجب جایی شده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۸ : ۰۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 59۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۸ : ۰۹ | 59