لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#طراحي #نقاشي #سياه_قلم #كنته_ذغال #ابرنگ🎨 #پيكاسو #كاشان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۲۲ : ۳۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 71۱۳۹۷/۴/۳ ۲۲ : ۳۸ | 71